Mieszkańcy Domu
Dodane przez Admin_DPS dnia Styczeń 05 2006 12:16:39
Mieszkańcy Domu, czyli kto może być skierowany do Domu Pomocy Społecznej?

Prawo do umieszcenia w dmu pomocy społecznej przysługuje osobie, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, a która z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymaga całodobowej opieki i nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.

Osobę, która spełnia powyższe warunki, kieruje sie do domu pmocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej jej miejsca zamieszkania, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego.

W przypadku, gdy osoba bezwzględnie wymagająca pomocy lub jej przedstawiciel ustawowy nie wyrażają zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej zgodę na jej umieszczenie może wydać właściwy Sąd Opiekuńczy.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektrionicznej.